Présentation de l'album Eikando 永観堂

IMG_2734

Eikando 永観堂 : 33 photos

Visite au temple Eikando, Kyoto, le 20 août 2007

DiaporamaDiaporama
IMG_2742 IMG_2744 IMG_2746 IMG_2741 IMG_2747 IMG_2750 IMG_2751 IMG_2752 IMG_2753 IMG_2754 IMG_2761 IMG_2762 IMG_2766 IMG_2767 IMG_2772 IMG_2773 IMG_2775 IMG_2778 IMG_2781 IMG_2784 IMG_2790 IMG_2791 IMG_2793 IMG_2795 IMG_2797 IMG_2798 IMG_2801 IMG_2804 IMG_2811 IMG_2805 IMG_2734 IMG_2738 IMG_2812